Cadeaubon
 • Cadeaubon

Cadeaubon waarde € 50

€ 50,00

Het perfecte cadeau.

slaat nooit de plank mis en de ontvanger kan zelf een keuze maken uit de artikelen in onze winkel.

 • Een cadeaukaart kan door U worden gepersonaliseerd: 

 • - Met een persoonlijke  boodschap.

 • - Op de dag zelf verzenden per e-mail  of op een andere datum naar keuze.

 • - Of een pdf-bestand downloaden en de bon uitprinten.

 • Gebruiksgemak voor de ontvangers: ze krijgen een unieke kortingscode die eventueel meerdere keren kan worden gebruikt tot het bedrag opgemaakt is.

Aantal

Nadat de betaling is ontvangen krijgt U een bevestigings e-mail van ons.

Ga naar onze webwinkel en log in met uw klant account. Ga vervolgens naar “Mijn cadeaubonnen”.

Hier kunt U de cadeaubon configureren of raadplegen.

Druk op configureren. 

- Bij naam ontvanger vult U de naam in van de persoon voor wie de bon bestemd is.

- Bij uw naam vult de naam van de gever in.

- Bij tekst toevoegen kunt u een persoonlijke boodschap voor de ontvanger invullen. 

Nadat deze (verplichte) gegevens zijn ingevuld kiest u bij type cadeaubon voor verzenden per e-mail of PDF downloaden.

Als U de cadeaubon persoonlijk wilt geven kies dan bij type cadeaubon voor de optie “PDF DOWNLOADEN’. U kunt de cadeaubon dan uitprinten.

Wilt U de cadeaubon per e-mail verzenden kies dan bij type cadeaubon voor de optie “VERZENDEN PER E-MAIL”.

Bij “E-MAIL ONTVANGER” vult u het e-mailadres in van de persoon voor wie de bon bestemd is.

U krijgt dan bij te verzenden twee opties, te weten “LATER” of “NU” 

Bij de optie later kunt u een datum opgeven en op deze drum wordt de cadeaubon naar de ontvanger verzonden. Bij de optie nu wordt de cadeaubon gelijk verzonden.

Om uw keuze te bevestigen klik op “OPSLAAN”. Er verschijnt nog een waarschuwing. Controleer uw gegevens voordat u op verzenden / downloaden / schema klikt. U kunt uw configuratie nadien niet meer wijzigen.

Na bevestiging wordt de cadeaubon verzonden en verschijnt de melding: “ Gefeliciteerd, je hebt je cadeaubon succesvol verzonden! Je kunt het niet opnieuw verzenden, maar je kunt het downloaden door op de knop Downloaden te klikken”

Heeft U nog vragen neem dan gerust contact met ons op. 

CA-BON-050
10 Items
  Wat zijn de cadeaubonvoorwaarden?

  Cadeaubonvoorwaarden

  In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Natuurlijk Martha uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Natuurlijk Martha cadeaubon aanvaard U deze cadeaubonvoorwaarden en verbind U uzelf ertoe deze na te leven.

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Natuurlijk Martha uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen)
  2. Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Natuurlijk Martha te worden verstrekt. Natuurlijk Martha behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Natuurlijk Martha aan U is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.
  3. Om een Cadeaubon te gebruiken dient U de door U geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteert U vervolgens  "heeft u een promotiecode" en vult U de exacte code in.
  4. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt U op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een jaar geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.
  5. Cadeaubonnen uitgegeven door Natuurlijk Martha zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Natuurlijk Martha.
  6. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.
  7. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.
  8. De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.
  9. Van Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de Natuurlijk Martha website.
  10. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden.
  11. In geval Natuurlijk Martha op basis van artikel 6 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in uw account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag  is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.
  12. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).
  13. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
  14. Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
  15. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.
  16. Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.
  17. Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Natuurlijk Martha.